Over Leida Schuringa

Leida heeft ruim twintig jaar ervaring als (leer)supervisor en coach en heeft zich gespecialiseerd als internationaal gecertificeerde Integral CoachTM (zie ook http://www.integralcoachingcanada.com). Zij volgde eerder na haar studie sociologie opleidingen in opbouwwerk, management, supervisiekunde, energetisch lichaamswerk en Spiral Dynamics. Na een loopbaan in de volkshuisvesting, een kenniscentrum en het (post)HBO agogisch onderwijs startte Leida haar eigen bedrijf als coach en trainer en schreef verschillende boeken o.a. over projectmanagement en omgaan met diversiteit (zie ook http://www.leidraad.com). De laatste jaren was zij vrijwillig manager van het Quality Centre Vluchtelingvrouwen
(http://www.qcnetwerk.nl) en is ze partner van het bedrijf CHE Synnervate (www.synnervate.nl). Leida houdt ervan om samen met anderen nieuwe ideeën te ontwikkelen en projecten op te zetten die wederkerigheid, voeding, inspiratie en innovatieve concepten brengen. Foto: Leida (links) in gesprek met coachee Mary Sibande.

Meer over Balanced-Power

Missie

Ik werk resultaatgericht en ondersteun zowel op persoonlijke als werkgerelateerde ontwikkelingsvragen. Vrij van oordeel ga ik met jou op zoek naar nieuwe perspectieven.
Ik ga uit van de innerlijke kracht van mensen en hun kwaliteiten. Op basis daarvan kijken we naar wat jij wilt realiseren in je werk en je leven.

Visie

De huidige tijd vraagt veel van mensen. Er worden hoge eisen gesteld aan je inzet en capaciteiten. Niet alleen op de werkvloer maar ook in de privé situatie. Het vinden van een goede balans is wezenlijk voor je verdere ontwikkeling en gezondheid. Wat jij wilt bereiken in de coaching is het startpunt voor mij. Ik bied je een veelheid van perspectieven en oefeningen om daar te komen. Een daarvan is de competentie om naar je zelf te kunnen kijken in acceptatie en lichtheid.

 

De methodiek vond ik heel goed. Ik vond het fijn om heel concrete opdrachten te krijgen die goed aansloten bij mijn patronen, om die te doorbreken. Ook waren de beelden van de ‘grenzeloze cupido’ en de ‘ontvangende Boeddha’ goed gekozen. Dat werkte goed, vanuit die beelden werken.
Ik vond de coach heel erg prettig, rustig maar wel doortastend. Betrokken, maar wel met genoeg afstand, gaf me veel ruimte om mijn verhaal te doen. Ze voelde me erg goed aan en wist me altijd een goed gevoel over mezelf te bezorgen, zeker over het resultaat dat ik behaalde. Ik voelde mijn coach als een steun in de rug, alsof ik het niet alleen hoefde te doen. Ik heb er veel van geleerd en voel me heel erg gegroeid.

Anneke, senior opbouwwerker Rotterdam

Bedrijfsfilosofie

Ik werk graag met individuen en organisaties die zich uitgedaagd voelen om nieuwe benaderingen te ontwikkelen voor de complexe vraagstukken waar ze voor staan. Vanuit feeling met het grote geheel en vanuit intieme verbinding met de eigen kern wil ik mijn persoonlijke bijdrage aan de wereld vorm geven. Leren omgaan met de diversiteit in de samenleving is daar een essentieel onderdeel van.
Respect voor het anders zijn, de moed om met verwondering naar je eigen vanzelfsprekendheden te kijken, ervaren waar de overeenkomsten liggen en hoe verbondenheid vorm kan krijgen. Als projectleider, coach, trainer en adviseur focus ik op de weg vrijmaken voor natuurlijke ontwikkelingsprocessen, vanuit de nieuwste inzichten op het gebied van integraal en inclusief denken. Inzet van de gezamenlijke zoektocht is hoe de aanwezige potenties zich kunnen ontvouwen.

Onze klanten