Geen categorie

Malawi programma

Sinds 1,5 jaar is er een samenwerkingsverband tussen Window of Hope Foundation (Malawi), het Quality Centre Vluchtelingvrouwen en Synnervate (Nederland). Doelen zijn o.a. verbetering gezondheidszorg, educatie en inkomensontwikkeling, gebaseerd op de kracht van de lokale bevolking. Mary Sibande en Leida Schuringa hebben o.a. een boek geschreven over Community Empowerment in Malawi dat dit voorjaar verschijnt. Een ander initiatief betreft het opzetten van een bedrijf onder de naam Hope Business Centre. Zie www.hopebusinesscentre-malawi.com
en http://youtu.be/JfH8DItDEGg.

Routekaart

Niet weten waar je heen wilt, moeilijk keuzes kunnen maken, geen prioriteiten stellen….? Misschien tijd om je af te vragen of je eigenlijk wel een routekaart op zak hebt.
Covey spreekt over de onmisbaarheid van een ‘value statement’: het doordenken en opschrijven van jouw kernwaarden als leidraad in jouw leven. Otto Scharmer spreekt over het belang van onderzoek naar je ‘blind spot’: wat ligt ten grondslag aan je denken, voelen en handelen?
Het maken van je eigen routeplanner kan onderdeel zijn van jouw traject van Integrale Coaching.

Ontwikkelingsstadia

Wanneer je vast dreigt te lopen, is het erg belangrijk om – eventueel met hulp van een ander – van een afstandje naar jezelf te kunnen kijken. Emoties vertroebelen vaak je blik, terwijl juist nu een helder inzicht van groot belang is. Een hulpmiddel daarin is Spiral Dynamics.

Mensen ontwikkelen zich via een aantal stadia of waardesystemen (Don Beck cs):

  • Overleven
  • Familiegerichtheid en Magisch denken
  • Ik-gerichtheid en Machtsdenken
  • Structuur en regels
  • Ondernemen, Succes en Ratio
  • Gevoelens, Reflectie en Solidariteit
  • Overzicht, Flexibiliteit
  • Holistisch denken

Een crisis ontstaat vaak op een moment dat je vertrouwde manieren om iets aan te pakken, niet meer voldoende effect hebben. Het lijkt tijd voor iets nieuws, tijd voor bezinning, tijd om een nieuwe stap in je ontwikkeling te zetten. Als je meer zicht hebt op hoe die eruit zou kunnen zien, wordt het gemakkelijker om door deze periode heen te komen omdat je een perspectief hebt. Dat kan Spiral Dynamics je bieden. Via Balanced-Power kun je een SD test aanvragen.

De zin van een crisis

In crisismomenten is een belangrijke vraag: wat is de zin van mijn leven, mijn werk, mijn zijn? De vraag verwijst naar jouw innerlijke drijfveren, jouw innerlijke stem, jouw betekenisgeving aan het leven.
Als een crisis zich aandient (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, werkloosheid, verlies van een geliefde of te hard werken) sta je voor een keuze:

  • je re-ageert zoals je gewend bent te doen en volgt je oude patronen
  • of je bent in staat dit als een kans op verdere ontwikkeling te zien.

Wat vraagt deze situatie van jou? Wat heb je nodig om er (beter) mee om te leren gaan? Discipline; beter voor je lijft zorgen; vaker stilstaan bij je gevoelens; vaker NEE zeggen; meer delen wat je ervaart en vindt; overzicht leren houden; jezelf in een veranderende context kunnen zien, accepteren dat het is zoals het is; ontwikkelen van een open mind, open heart en open will of…… Wat is het voor jou?

Een vriend van mij kreeg kanker. In zijn omgaan hiermee ontwikkelde hij nieuwe vormen van aandacht voor zijn lichaam tijdens de bestralingen, hij ontdekte welk voedsel een positieve uitwerking had, hoe hij zijn inspiratie en geloof levend kon houden en hoe hij op een nieuwe manier met mensen om hem heen kon communiceren. Voorlopig is hij beter en hopelijk blijft dat zo. Maar ook als het anders uitpakt, heeft hij deze zware levenservaring om weten te zetten in een ontdekkingsreis. Voor hem zelf en anderen. Daar heb ik grote bewondering voor.

De kernvraag is: wat zegt de situatie waar ik nu in zit, over mezelf en over wat nu nodig is als volgende stap in mijn ontwikkeling?